СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по пулмология с отделение за интензивно лечение

Клиниката по пулмология с отделение за интензивно лечение е структура, основана през 1999 г. с цел лечение на тежко болните и критично болните деца, хоспитализирани в болницата. Ръководители на клиниката са били видни педиатри – проф. Емил Симеонов, доц. Адриана Анадолийска, доц. Мариана Маринова.
Понастоящем в клиниката се лекуват повечето критично болни деца с различни усложнения на основното заболяване. Най-често приеманите в отделението пациенти са в състояние на диабетна кетоацидоза, клинично изявена хипогликемия, солева криза в хода на бъбречна или надбъбречна недостатъчност, епилептичен статус. В допълнение, лекуват се болни с дихателна недостатъчност, нуждаещи се от кислородолечение, неинвазивна или инвазивна апаратна вентилация; клиниката е обезпечена с необходимата апаратура. Също така, сред обслужваните в клиниката деца са болни със сърдечна или бъбречна недостатъчност, усложнени случаи на пациенти със системни заболявания на съединителната тъкан, както и тежки неврологични или обменни заболявания. В клиниката болнична помощ получават и пациентите, развили септично състояние. Рутинно биват поставяни централни венозни катетри от опитни анестезиолози, извършва се интубация и се провежда апаратна вентилация с участието на и под ръководството на реаниматори. На място се провеждат ултразвукови изследвания, рентгенографии и диализно лечение на болни, при които здравното състояние не позволява транспорт дори до съседно отделение.

Екип:

dr.Панева
д-р Теодора Панева
Телефон: 02/8154 201

Д-р Теодора Панева завършва МУ - София с отличие през 2019 г. През месец февруари 2020 г. започва работа като ординатор в Клиника по пулмология с интензивно отделение на СБАЛДБ “Проф. Д-р Иван Митев”, гр. София. От септември 2020 г. е специализант по педиатрия, а от месец ноември на същата година е асистент към Катедра по педиатрия, Медицински университет, гр. София. Членува в БЛС и БПА. Владее английски и немски език. 

д-р Бозаджиева
д-р Лилия Бозаджиева
Телефон: 02/8154 201

Д-р Лилия Бозаджиева завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 2018 г. След своето дипломиране започва работа като ординатор в Клиника по пулмология с интензивно отделение на СБАЛДБ „ проф. д-р Иван Митев”. От м. юни, 2019 г. е специализант по педиатрия към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”. От 2021 г. е асистент към Катедра педиатрия, МУ- София.

drPavlov
д-р Петър Павлов
Телефон: 02/8154 201

Д-р Петър Павлов завършва Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" гр. София през 2019 г. От месец януари 2020 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по пулмология с интензивно отделение на СБАЛДБ "проф. Иван Митев". От месец октомври 2020 г. е лекар специализант по педиатрия

drDimitrova
д-р Любомила Димитрова
Телефон: 02/8154 201

Д-р Любомила Димитрова завършва Медицински университет-София през 2019 г. с отличие. От началото на 2020 г. става част от екипа на Клиниката по пулмология с интензивно отделение, отначало като ординатор, а от октомври 2020 г. е специализант по Педиатрия. Преди това е работила като болногледач в ДИО на СБАЛАГ "Майчин дом" и в ОАИЛ на Първа МБАЛ гр. София. Има интереси в областта на спешните състояния и интензивната терапия.

drBojilova
д-р Паола Антонова Божилова
Телефон: 02/8154 201

Завършва Медицински университет гр. София - випуск 2020 г. Работи като лекар ординатор в Клиниката по пулмология с интензивно отделение от март 2021 г. 

drJeliazkov
д-р Михайл Желязков
Email: jeliazkov_m@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 201

Д-р Михаил Желязкова завършва медицина през 1989 г. в МУ гр.София. Има придобита специалност по педиатрия през 1997 . и по детска нефрология през 2007 г. Работи в СБАЛДБ "Иван Митев"гр.София от 1998 г. до 2007 г. в Клиника по детска нефрология, а от 2007 г. до момента в Клиника по пулмология с интензивен сектор.

drPeev
д-р Георги Пеев 
Телефон: 02/8154 201

Д-р Георги Пеев завършва медицина в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2017 г. След дипломирането си започва работа като ординатор в Детско отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ – ЕООД, гр. Гоце Делчев. От 2018 г. специализира педиатрия в същата болница, а в последствие и в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митева“, гр. София. От 2020 г. работи като ординатор в Клиника по пулмология с отделение за интензивно лечение на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. 

drMinkova
Д-р Мария Минкова
Телефон: 02/ 8154 201 

Д-р Мария Минкова е завършила медицина в МА гр. София през 1982 г. През 1984 г. печели конкурс НИП като асистент по детски болести. От 1988 г. е с придобита специалност по педиатрия. Работила е в УМБАЛСМ „Пирогов“ като специалист в Клиника по хемодиализа и научен сътрудник II степен. Работила е в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ в Клиника по хемодиализа. През 1995 г. е била на специализация в гр. Билбао, Испания за усвояване на метод за провеждане на CAPD и EPD. От месец април 2021 г. е на работа в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ в Клиника по пулмология с интензивно отделение като лекар ординатор

drNachkov
Д-р Янко Начков
Телефон: 02/ 8154 201

Д-р Янко Начков завършва медицина във ВМИ – София (сега Медицински университет) през 1987 г. От януари 1990 г. започва работа като асистент в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на МУ - София и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София. От юни 1993 г. е с призната специалност по анестезиология и интензивно лечение. Последователно е старши и главен асистент. Специализирал е в Брюксел, Белгия, Кембридж, Великобритания, Барселона, Испания. През 2001 г. оглавява Националния център за управление на трансплантацията „Бултрансплант” към Министерството на здравеопазването, като е негов пръв директор.

Взима дейно участие в подготовката на проекта на Закон за трансплантацията на органи тъкани и клетки (ЗТОТК). През 2003 г. е назначен за първи изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по трансплантация и на практика е неин създател. Като такъв разработва цялата подзаконова нормативна база по ЗТОТК. В края на 2005 г. продължава лечебно-диагностичната, преподавателската си и научна работа в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и Катедрата по АИЛ на МУ – София. Същевременно е основен консултант по анестезиология и интензивно лечение на Специализирана болница за активно лечение на деца с онко-хематологични заболявания, ръководена от проф. Драган Бобев. От февруари 2021 г. е лекар-анестезиолог в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“.
Има публикации в множество научни списания, предимно в областта на невро-анестезиологията, интензивното лечение на неврологичните и неврохирургични заболявания, осигуряване на органи и управление на трансплантацията, интензивно лечение на деца с онко-хематологични заболявания. 

dr Mihailov
д-р Ивайло Михайлов
Телефон: 02/ 8154 201

Д-р Ивайло Михайлов се дипломира през 1997 г. в МФ на Тракийски университет. Специализира Анестезиология и реанимация в периода 2002-2007 г. в УМБАЛ „Проф.Ст. Киркович“, гр. Стара Загора и УНСБАЛ „Св. Екатерина“, гр. София. Има богат клиничен опит в областта си, като е работил на следните места: ЦСМП гр. Стара Загора (2001 - 2002 г..; 2011 - 2014 г.), МБАЛ гр. Казанлък (2002 - 2005 г.), УНСБАЛ „Св. Екатерина“ гр. София (2005 - 2006 г.), МБАЛ гр. Раднево (2006 – 2020 г.), Клиника Торакс гр. Пловдив (2014 -2016 г.), Централ Онкохоспитал гр. Пловдив (2015 – 2019 г.), МБАЛ „Св.София“ (от 2019 г.), СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ (от 2020 г.). Владее английски и руски език. 

drTanyaTaneva
Д-р Таня Тенева
Телефон: 02/ 8154 201 

Д-р Таня Тенева завършва медицина в Медицински Университет София през 2000 г. Работи в Спешна помощ гр. Ямбол до 2001 г. През 2001 г. започва докторантура в СБАЛДБ „Проф д-р Иван Митев” – София, на тема „Коматозни състояния в постнеонаталната детска възраст“. От 2004 г. работи в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, където придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение през 2013 г. От май 2021 г. е част от екипа на КПИО на СБАЛДБ „Проф д-р Иван Митев” – София.
Участва в конференции по Спешни състояния в детска възраст, Детска анестезиология и интензивно лечение. Лектор и обучител в теоретични и практически курсове по детска анестезиология и интензивно лечение.
Професионалните й интереси са в областта на анестезия и интензивно лечение при новородени с вродени малформации, неврофизиологичен мониторинг, коматозни състояния в детската възраст, сепсис и септичен шок   

Рехабилитатор Моника Семерджиева
Моника Семерджиева
Рехабилитатор
Телефон: 02/ 8154 201 

Моника Семерджиева завършва Медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицински факултет – Стара Загора през 2019 г. От октомври 2019 г. работи като рехабилитатор в Клиника по пулмология с интензивно отделение на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. През 2020 г. е приета във Факултет по обществено здраве при МУ – София, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ степен – магистър.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240