СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Диагностично-консултативния блок

В диагностично-консултативния блок се извършва денонощен прием на планови и спешни пациенти. С оглед диагностичното прецизиране се провеждат допълнителни изследвания по преценка на дежурния лекар. Основните принципи на работа са спазване на правилата на добрата медицинска практика, в това число спазване правата на пациентите, както и медицинския стандарт по педиатрия.

Телефон 02/8154 254

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240