СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни - документ

Уведомление на пациентите и техните родители в качеството им на субекти на данни - документ

Заявление за упражняване на права от субект на данни - документ

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Иван Костадинов
тел. 0887 648639
имейл: dpo.consult@yahoo.com 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240