СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Отделение по образна диагностика

Отделението по образна диагностика е част от структурата на СБАЛДБ -„проф. Иван Митев“. Разположено е на партерния етаж .

Предметът на дейност е изцяло ориентиран към осъществяване на високо-специализирана и качествена образно-диагностична дейност на пациенти в детската възраст 0-18г.

Отделението разполага с добра материално-техническа база, включваща рентгенов апарат за графии със CR-система за бързо получаване на образите, ехографски апарат PHILIPS, подвижни рентгенови уредби за обслужване на пациенти в Интензивен сектор, Неонатолгия, Хемодиализа.
Спазват се стриктно правилата за добра рентгенографска практика, съобразени със стандарт „Образна диагностика“, както и тези за лъчезащита, основани на принципа “ALARA “ /възможно най-ниската доза за получаване на качествен образ/.

Извършват се пълен обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания на:
- Дихателна
- Храносмилателна
- Отделителна и пикочо-полова система
- Костно-ставна система
- Сърдечно-съдова система и др.
Отделението е специализирано в рентгеновата диагностика на рядко срещаните в практиката костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период.

Единствено тук за страната се извършва определяне на костна възраст и прогнозиране на окончателен ръст!

Екипът от рентгенови лаборанти работи с професионализъм и любов към малките пациенти!
Брошура за родители в .pdf формат

Екип:

drZahariev
Д-р Динко Захариев
Началник отделение
Email: zahariev_d@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/ 8154 333

специалист образна диагностика

Д-р Евгения Еленчева, д.м.
Email: elencheva_e@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/ 8154 333

специалист образна диагностика

Веляна Йорданова-Диманова
Старши рентг. лаб
Телефон: 02/ 8154 260

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240