СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по неонатология

Клиниката по неонатология е единствената в страната функционираща в рамките на Университетска детска болница и поема контингент за обслужване на всички родилни отделения на гр.София (с изключение на СБАЛАГ “Майчин дом”) и родилните отделения от Западна България.
Клиниката е окомплектована със съвременна апаратура за интензивно лечение на рискови новородени деца и квалифицирани реанимационни екипи.

Основни дейности:

  • Интензивно лечение на новородени деца от родилните отделения на столицата и цялата страна; 
  • Съвременни методи за изкуствена вентилация в неонаталния период;
  • Сърфактант терапия при неонатален респираторен дистрес синдром;
  • Пре- и постоперативна реанимация на новородени с малформация на дихателната и храносмилателна система;
  • Спешна комплексна диагностика на новородени с церебрална патология (неврологичен статус, ЕЕГ, трансфонтанелна ехография, доплерсонография, ликворна диагностика);
  • Профилактика и своевременна диагностика и лечение на новородени с ретинопатия
  • Научна и преподавателска дейност.

Екип:

Доц. Ралица Вилсон Георгиева, д.м 
Ръководител на структурата
Телефони: 02/8154 316

Доц. Ралица Георгиева е завършила МУ – София през 1987 г. От 1988 до 1991 г. е редовен аспирант, а от 1991 г. работи в Клиниката по неонатология на Специализирана Болница за активно лечение на детски болести и преподава в Медицински Университет – София. Специализирала е в Ерланген (Нюрнберг), Париж, Стокхолм, Линц и др. по проблемите на интензивната терапия в неонатологията и ултразвуковата диагностика в неонаталния период. 

Обучава студенти по медицина, специализиращи лекари по педиатрия и неонатология, участвува в продължителната квалификация на неонатолозите. Има защитена дисертация на тема: Гърчове в периода на новороденото – диагноза, етиология, лечение и прогноза, автор е на над 150 научни публикации, участвува в български и международни научни форуми, посветени на различни проблеми в неонатологията.
Основните клинични и научни интереси на доц. Георгиева са в областта на интензивната терапия в неонатологията, неонаталната неврология, ултразвуковата диагностика на ЦНС и проследяването на рискови новородени деца 

Д-р Диана Влахова, дм
Телефон: 02/8154 316

Д-р Диана Влахова се дипломира от Медицински университет – гр. София през 2004 г, като магистър по медицина. През 2009 г успешно придобива специалност по педиатрия, а през 2014 г – по неонатология. Междувременно защитава дисертация в областта на педиатрията. От 2008 г работи в клиника по неонатология към СБАЛДБ-ЕАД. От 2017 г е главен асистент към Катедра по педиатрия на МУ – София. Има широки интереси в областта на неонатологията: първична реанимация на новородените, грижи за екстремно недоносени и доносени деца, превенция и лечение на възникващи хронични усложнения при недоносени деца, диагностика и лечение на деца с неврологични заболявания, диагностика на новородени с редки синдроми и заболявания. Д-р Влахова има множество участия в конгреси в България и чужбина, както и публикувани статии в специализирани български издания.

ProfStefanov
Д-р Илия Мангъров, дм
Телефон: 02/8154 316

Д-р Илия Мангъров завършва средното си образование в 9-та Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в гр. София през 2008 г. Висше образование по хуманна медицина завършва през 2015 г. в Медицински Университет - София. През 2016 г. започва работа като лекар – специализант по Педиатрия към МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, гр. Перник. През 2016 г. печели конкурс и става редовен докторант към Катедра по педиатрия. През 2017 г. започва работа в Клиника по неонатология към СБАЛДБ „проф. д-р Иван Митев“ ЕАД. 

През 2020 година защитава дисертационен труд на тема „Антитела срещу Бордетела пертусис при родилки и техните новородени деца“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“. Същата година успешно полага държавен изпит за придобиване на специалност по Педиатрия, а от септември 2020 г. е специализант по Неонатология към клиниката, в която работи. От 2021 г. е асистент към Катедра по педиатрия.
Професионалните и научните интереси на д-р Мангъров са в областта на неонатологията, детските и инфекциозните болести. Има участия в български и международни срещи, конгреси и конференции по педиатрия и неонатология, както и публикации в реферирани и индексирани списания.  

drStefanova
Д-р Елица Стефанова
Телефон: 02/8154 316 

Д-р Елица Стефанова завършва медицина в Медицински университет – гр. София през 2018 г. От януари 2019 г. е назначена като лекар-ординатор в Клиника по неонатология, от май същата година е специализант по педиатрия към същата клиника. От месец май 2021 г. е асистент към Катедра по педиатрия към Медицински университет – гр. София.

drPavlova
Д-р Петя Павлова
Телефон: 02/ 8154 316 

Д-р Петя Павлова завършва природоматематически профил с френски език в 18 СУ “Уилям Гладстон” - гр. София. През 2018 г. става магистър по медицина към Медицински университет - гр. София. По време на обучението си завършва краткосрочни курсове, вкл. “Изкуствена белодробна вентилация при новороденото”, “Хранене на новороденото”, Медицински жестомимичен език I и II ниво и др. От януари 2019 г. работи като лекар-ординатор в Клиника по неонатология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, където от месец май същата година започва специализация по неонатология.

drNikolova
Д-р Елена Николова
Телефон: 02/ 8154 316 

Д-р Елена Николова става магистър по медицина към Медицински университет - гр. София през 2018 г. От февруари 2019 г. работи като лекар-ординатор в Клиника по Неонатология на СБАЛДБ “Проф. Д-р Иван Митев”, а от месец май същата година като лекар-специализант по Педиатрия. От декември 2019 г. е докторант към МУ - София, Катедра Педиатрия. Основни интереси - заболявания на детето през неонаталния и кърмаческия период, детска нефрология.

Д-р Мария Йочева
Телефон: 02/ 8154 316

Д-р Мария Йочева, завършва медицина в МУ „София“. Работи в Медицински акушеро-гинекологичен център „Д-р Евдокия Маркова“. 2013 година придобива специалност - Детска ендокринология и болести на обмяната в СБАЛДБ ЕАД – София. Работи в 1 Детска консултативна клиника – София от създаването и преди 8 години, последните две година като консултант. Четири години работи в отделение за Новородени към 2-ра МБАЛ – АД , София, а от 2017 г. е част от екипа на отделението за новородени към болница Софиямед. От юли 2018 г. започва работа в клиниката по Неонатология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, като май 2021 г. придобива специалност по неонатология.

Д-р Никол Шушкова
Телефон: 02/ 8154 316 

Д-р Никол Шушкова завършва средното си образование в Гимназия „Христо Ботев“ - град Дупница в паралелка с разширено изучаване на английски език и биология през 2011 г. Завършва медицинското си образование в Медицински Университет – София през 2017 г. От 2017 г. до 2021 г. работи в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“.
Започнала специализацията се по неонатология през декември 2019 г. в неонатологично отделение на УМБАЛ „Св. Анна“. От месец юни 202 1г. продължава професионалното си развитие и квалификация в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ в Клиника по неонатология. 

Д-р Дияна Дянкова

Телефон: 02/ 8154 316

msVelkova
Стефка Велкова
Старша медицинска сестра
Телефон: 02/ 8154 316 

Стефка Велкова завършва полувисшето си образование във ВМИ – София през 1983 г. Оттогава работи като медицинска сестра в Клиника по неонатология. Има следдипломна квалификация по интензивна терапия в неонатологията. През 1995 г. е специализирала е в Hopital Cosher – Paris по проблемите за превенция на вътреболничните инфекции. През 2002 г. завършва висшето си образование по специалност „Здравни грижи“, с професионална квалификация “Ръководител“. От 2002 г. е старша сестра на Клиниката по неонатология, СБАЛДБ „Проф.Иван Митев“

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240