СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Ръководство

д-р Благомир Здравков
Изпълнителен директор

Email: director@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 240

Доц. Полина Митева
Заместник-директор 
Медицински дейности

Email: miteva_p@pediatrichospital.bg 
Телефон: 02/8154 276


Завършва медицина в ВМА – София през 1982 г. До 1984 г. работи като участъков педиатър в Бобов дол и от 1984 г, след успешно положен изпит е асистент към ВМА, Катедра по педиатрия. От 2017 г – доцент към същата катедра. Има две специалности – педиатрия и детска нефрология. От 2005 г е Началник Отделение по диализа към Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. Има над 150 публикации и научни съобщения у нас и чужбина.

Данаил Димов
Заместник-директор
Административно - стопански дейности


Email: dimov_d@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 274

Силвия Досева
Главна медицинск сестра

Email: doceva_s@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 355


Завършила програма бакалавър в Институт по здравни кадри през 1984година.
През 2014 година преминава и завършва магистърски курс във Факултет по Обществено здраве при МУ-гр.София и придобива професионлана квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика”. М.с Доцева работи в Клиниката над 30 години с изключителен опит в провеждането на ендоскопски изследвания,чернодробна биопсия, обслужване на деца с интестинална недостатъчност. От 2018 г. е главна медицинска сестра на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев"

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240