СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Условия за ползване

Специализирана болница по детски болести "Проф. Иван Митев" Ви благодари за проявения интерес  и за това посещение в нашия уебсайт.
Настоящите правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки сайта на Специализирана болница по детски болести "Проф. Иван Митев".
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Отговорност
Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Авторско право
Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Специализирана болница по детски болести "Проф. Иван Митев"  с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.

Отговорност за чуждо съдържание
Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Болницата не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни
Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

Промени
Специализирана болница по детски болести "Проф. Иван Митев" си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.


Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240