СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

На територията на болницата функционират 4 лаборатории

  • Клинична лаборатория. Лабораторията е специализирана за работа с деца и извършва комплексна диагностика на заболяванията в детската възраст. Повечe>>
  • Вирусологична лаборатория. Лабораторията е специализирана за диагностика на вирусни инфекции в детската възраст. Повечe>>
  • Цитогенетична лаборатория. Лабораторията по цитогенетика извършва постнатална цитогенетична диагностика чрез хромозомен анализ при деца с различни особености в развитието си. Повечe>>
  • Микробиологична лаборатория. Микробиологична диагностика на инфекции и инфекциозни заболявания. Повече>> 
Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240