СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиниката по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични заболявания oсъществява диагностика и лечение на деца от цялата страна с ендокринни заболявания, диабетни и генетични заболявания.

Диагностиката и лечението на децата се осъществява в три отделения:
- отделение по ендокринология  
- отделение по диабет
- отделение по клинична генетика 

Мисията на клиниката е да осъществи в пълен обем диагностиката и лечението на децата  чрез прилагане на най - съвременни методи. Тя се изпълнява от работещите в клиниката лекари, подпомага се от другите специалисти и помощния персонал. Поддържането на висок професионализъм се осъществява и чрез непрекъснати контакти и обмяна на опит със специалисти от водещи в Европа и страната сродни университетски клиники. 

Лили Иванова Димитрова
Старша медицинска сестра
Email: dimitrova_l@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154246

Лили Димитрова завършва през 1984 г. средно медицинско образование - медицинска сестра - детски профил в ИПЗКССО, Медицинска академия - София. През 1995 г. завършва полувисше медицинско образование - медицинска сестра - детски профил в Полувисш медицински институт към ВМИ-София. През 2001 г. придобива степен Бакалавър, а през 2003 г. степен Магистър по Социална педагогика във Факултет по начална и предучилищна педагогика, Софийски университет "Свети Климент Охридски".

От 2014 г. има магистърска степен по Управление на здравните грижи от Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София.
Професионален опит: От 1986 г. работи като медицинска сестра в Отделение по клинична генетика, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. Има дългогодишен опит в работата с деца с умствена недостатъчност и поведенчески нарушения, в провеждането на ензим-заместителна терапия и в обучението на родителите в приложението на рекомбинантен човешки растежен хормон. През 2018 г. заема длъжността старша медицинска сестра към Клиника по ендокринология, диабет и генетика. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240